Skip to Content

بلاگ

معرفی Cisco IOS image

معرفی Cisco IOS image

IOS، سیستم عامل هوشمند،جذاب و انحصاری انواع دستگاه های کمپانی سیسکو (switch , router,…) می باشد، که توان ارائه سرویس های مدیریتی ، امنیتی ، voip و… را دارد.

سیستم عامل Ios سیسکو مانند همه سیستم عامل های دستگاه های دیگر کامپیوتری مدیریت منابع سخت افزاری دستگاه را بر عهده داشته و رابط بین کاربر و دستگاه ها می باشد.

برای کنترل وتنظیم ios ، سیسکو محیط ترمینال یا خط فرمان ( CLI -command line interface) در اختیار کاربر قرار می دهد که با نوشتن و اجرای command ها بر روی ios میتوان دستگاه های سیسکو مثل سوئیچ سیسکو (switch , router,…) را تنظیم( config) کرد. البته می توان به کمک برخی از نرم افزارها مانند CCP و SDM، دسترسی های گرافیکی به IOS داشت.

اسم یک IOS دارای بخش های به شرح زیر می باشد:

IOS سیسکو

IOS سیسکو

بخش اول:

مدل دستگاهی می باشد که IOS را پشتیبانی می کند. به عنوان مثال روتر ۳۶۴۰ یا ۳۷۲۵

نکته : البته برخی از IOS ها را می توان برای برخی از روترهای مشابه سیسکو استفاده کرد. به عنوان مثال ممکن است یک IOS مدل ۲۸۲۱ با مدل روتر ۲۸۱۱ نیز سازگار باشد.

بخش دوم :

این قسمت برخی از توانمندی های IOS را بیان می کند. به عنوان مثال entbase برگرفته از عبارت Entrerprise base می باشد. در ذیل، برخی از توانمندی ها لیست شده است.

IPBase
IP Services
Advanced IP Services
EnterpriseServices
Advanced Enterprise Services
IPVoice
Advanced Security
SP Services
EnterpriseBase

IPBase :

این IOS دارای قابلیت های اصلی و حداقل قابلیت های یک روتر می باشد.

به عنوان مثال IOS با توانمندی Enterprise Base دارای توانمندی های اصلی و همچنین قابلیت پشتیبانی از پروتکل های IPX و AppleTalk را پشتیبانی خواهد کرد.

IP Services :

این IOS دارای توانمندی های EIGRP/OSPF,BGP,GLBP,QoS,NAT,HA,VRF-lite,Netflow,Advance Multicast می باشد.

Advanced IP Services :

این IOS ها علاوه بر توانمندی های EIGRP/OSPF,BGP,GLBP,QoS,NAT,HA,VRF-lite,Netflow,Advance Multicas دارای توانمندی های دیگری مانند IP v6 و توانمندی های پیشرفته امنیتی می باشند.

Advanced Security :

این IOS دارای توانمندی های IOS Firewall، IDS، IPSec، ۳DES Enc، VPN، SSH می باشند.

SP Services :

این IOS ها دارای توانمندی های از قبیل MPLS, SSH, ATM, VoATM می باشند.

Ipvoice :

این IOS ها دارای توانمندی های از قبیل VoIP, VoFR, IP Telephony می باشد.

Enterprise Services :

این IOS ها دارای توانمندی های IOS های SP Services ، Enterprise Base ، Ipvoice می باشند

Advanced Enterprise Services :

یک IOS کامل با همه توانمندی ها می باشد.

بخش سوم:

در نام گذاری IOS سیسکو، c3725-entbase-mz.123-2.T.bin مربوط به عبارتی مانند mz می باشد.

حرف اول بخش سوم یعنی m، محل قرارگیری IOS سیسکو را مشخص می کند و بخش z نوع فشرده سازی را مشخص می کند.

برای محل قرارگیری IOS از کدهای زیر استفاده می شود:

M: در حافظه RAM
r: در حافظه ROM
f: در حافظه Flash
l: محل قرارگیری IOS در هنگام بوت و اجرای دستورات عوض می شود
برای تعیین نوع فشرده سازی از کدهای زیر استفاده می شود :

z: فشرده سازی zip
x: فشرده سازی mzip
w: فشرده سازی با الگوریتم STAC

بخش چهارم:

مربوط به نگارش IOS می باشد c3725-entbase-mz.123-2.T.bin به عنوان مثال نگارش این IOS نگارش ۱۲.۳ می باشد.

بخش پنجم:

که به صورت ۲ یا ممکن است در داخل پرانتز باشد مانند c3725-entbase-mz.123(2).T.bin می باشد نگارش مربوط به اینIOS را تعیین می کند به عنوان مثال در نام IOS بالا عدد ۲ بیانگر نگارش دوم این IOS می باشد.

بخش ششم:

که در این مثال c3725-entbase-mz.123-2.T.bin حرف T می باشد برخی ویژگی ها و خصوصیات IOS را عنوان خواهد کرد برای این بخش از کدهای زیر استفاده می شود.

T: بیانگر اضافه شدن یکسری ویژگی های جدید می باشد.
S: برخی ویژگی های امنیتی اضافه شده یا برخی نواقص امنیتی برطرف شده است.
E: بیانگر طراحی IOS برای سازمان های بزرگ و Enterprise می باشد
مراحل راه اندازی (Switch , Router) و بوت شدن IOS:
بعد از روش شدن (powered on) دستگاه ، بلافاصله

مراحله اول :

ابتدا Switch , Router با استفاده از عملیات ( post _Power On Self-Test) سلامت سخت افزار دستگاه را بررسی و چک می کند

مرحله دوم :

برنامه bootstrap یا (boothelper) از حافظه ROM اجرا و IOS را بصورت پیش فرض از حافظه Flash پیدا و برای اجرا به حافظ Ram انتقال می دهد .
( البته برنامه bootstrap به کدهای Configuration register برای پیدا کردن محل ذخیره ios توجه می کند که بصورت پیش فرض register کد به حافظه Flash اشاره میکند چون ممکن است ios درمحل دیگری یا کلا در حافظه Flash نباشد و یا موارد دیگرکه در ادامه توضیح میدهیم )

مرحله سوم :

وقتی IOS به حافظه Ram انتقال میابد ازحالت فشرده خارج میشود و اجرا میشود

مرحله چهارم:

در این مرحله IOS تلاش میکند تنظیمات خود را ازحافظه NVRAM بهRam انتقال و اجرا کند درصورتی که تنظیماتی در حافظه NVRAM از قبل ذخیره نشده باشد IOS سعی میکند دیگر حافظه ها مانند (TFTP) که احتمال ذخیره تنظیمات را دارند بررسی کند درنهایت اگه تنظیماتی را پیدا نکرد به حالت یا مد( Setup Mode – Initial Configuration Mode) می رود.

Cisco IOS image

Cisco IOS image

 

 

ادامه مطلب

معرفی IOS سیسکو

معرفی IOS سیسکو

معرفی IOS سیسکو : IOS ، سیستم عامل هوشمند ،جذاب و انحصاری انواع دستگاه های کمپانی سیسکو میباشد، که توان ارائه سرویس های مدیریتی ، امنیتی ، voip و… را دارد.
سیستم عامل Ios سیسکو مانند همه سیستم عامل های دستگاه های دیگر کامپیوتری مدیریت منابع سخت افزاری دستگاه را بر عهده داشته و رابط بین کاربر و دستگاه ها می باشد.

برای کنترل وتنظیم ios سیسکو محیط ترمینال یا خط فرمان (CLI -command line interface) در اختیار کاربر قرار میدهد که با نوشتن و اجرای command ها بر روی ios میتوان دستگاه های سیسکو را تنظیم کرد. البته میتوان به کمک برخی از نرم افزارها مانند CCP و SDM، دسترسی های گرافیکی به IOS داشت.

اسم یک IOS دارای بخش های به شرح زیر می باشد:

IOS سیسکو

IOS سیسکو

بخش اول:

مدل دستگاهی می باشد که IOS را پشتیبانی می کند. به عنوان مثال روتر ۳۶۴۰ یا ۳۷۲۵

نکته : البته برخی از IOS ها را می توان برای برخی از روترهای مشابه سیسکو استفاده کرد. به عنوان مثال ممکن است یک IOS مدل ۲۸۲۱ با مدل روتر ۲۸۱۱ نیز سازگار باشد.

بخش دوم :

این قسمت برخی از توانمندی های IOS را بیان می کند. به عنوان مثال entbase برگرفته از عبارت Entrerprise base میباشد. در ذیل، برخی از توانمندی ها لیست شده است.

IPBase
IP Services
Advanced IP Services
EnterpriseServices
Advanced Enterprise Services
IPVoice
Advanced Security
SP Services
EnterpriseBase

IPBase :

این IOS دارای قابلیت های اصلی و حداقل قابلیت های یک روتر می باشد.

به عنوان مثال IOS با توانمندی Enterprise Base دارای توانمندی های اصلی و همچنین قابلیت پشتیبانی از پروتکل های IPX و AppleTalk را پشتیبانی خواهد کرد.

IP Services :

این IOS دارای توانمندی های EIGRP/OSPF,BGP,GLBP,QoS,NAT,HA,VRF-lite,Netflow,Advance Multicast میباشد.

Advanced IP Services :

این IOS ها علاوه بر توانمندی های EIGRP/OSPF,BGP,GLBP,QoS,NAT,HA,VRF-lite,Netflow,Advance Multicas دارای توانمندی های دیگری مانند IP v6 و توانمندی های پیشرفته امنیتی میباشند.

Advanced Security :

این IOS دارای توانمندی های IOS Firewall، IDS، IPSec، ۳DES Enc، VPN، SSH میباشند.

SP Services :

این IOS ها دارای توانمندی های از قبیل MPLS, SSH, ATM, VoATM میباشند.

Ipvoice :

این IOS ها دارای توانمندی های از قبیل VoIP, VoFR, IP Telephony میباشد.

Enterprise Services :

این IOS ها دارای توانمندی های IOS های SP Services ، Enterprise Base ، Ipvoice میباشند.

Advanced Enterprise Services :

یک IOS کامل با همه توانمندی ها می باشد.

بخش سوم:

در نام گذاری IOS سیسکو ، c3725-entbase-mz.123-2.T.bin مربوط به عبارتی مانند mz میباشد.

حرف اول بخش سوم یعنی m، محل قرارگیری IOS سیسکو را مشخص می کند و بخش z نوع فشرده سازی را مشخص میکند.

برای محل قرارگیری IOS از کدهای زیر استفاده می شود:

M: در حافظه RAM
r: در حافظه ROM
f: در حافظه Flash
l: محل قرارگیری IOS در هنگام بوت و اجرای دستورات عوض می شود

برای تعیین نوع فشرده سازی از کدهای زیر استفاده می شود :

z: فشرده سازی zip
x: فشرده سازی mzip
w: فشرده سازی با الگوریتم STAC

بخش چهارم:

مربوط به نگارش IOS می باشد c3725-entbase-mz.123-2.T.bin به عنوان مثال نگارش این IOS نگارش ۱۲.۳ میباشد.

بخش پنجم:

که به صورت ۲ یا ممکن است در داخل پرانتز باشد مانند c3725-entbase-mz.123(2).T.bin میباشد نگارش مربوط به این IOS را تعیین می کند به عنوان مثال در نام IOS بالا عدد ۲ بیانگر نگارش دوم این IOS میباشد.

بخش ششم:

که در این مثال c3725-entbase-mz.123-2.T.bin حرف T میباشد برخی ویژگی ها و خصوصیات IOS را عنوان خواهد کرد برای این بخش از کدهای زیر استفاده می شود.

T: بیانگر اضافه شدن یکسری ویژگی های جدید میباشد.
S: برخی ویژگی های امنیتی اضافه شده یا برخی نواقص امنیتی برطرف شده است.
E: بیانگر طراحی IOS برای سازمان های بزرگ و Enterprise میباشد.

مراحل راه اندازی و بوت شدن IOS:

بعد از روش شدن (powered on) دستگاه ، بلافاصله

مراحله اول :

ابتدا با استفاده از عملیات ( post _Power On Self-Test) سلامت سخت افزار دستگاه را بررسی و چک می کند

مرحله دوم :

برنامه bootstrap یا boothelper از حافظه ROM اجرا و IOS را بصورت پیش فرض از حافظه Flash پیدا و برای اجرا به حافظ Ram انتقال می دهد .
(البته برنامه bootstrap به کدهای Configuration register برای پیدا کردن محل ذخیره ios توجه میکند که بصورت پیش فرض register کد به حافظه Flash اشاره میکند چون ممکن است ios درمحل دیگری یا کلا در حافظه Flash نباشد و یا موارد دیگرکه در ادامه توضیح میدهیم )

مرحله سوم :

وقتی IOS به حافظه Ram انتقال میابد ازحالت فشرده خارج میشود و اجرا میشود

مرحله چهارم:

در این مرحله IOS تلاش میکند تنظیمات خود را ازحافظه NVRAM بهRam انتقال و اجرا کند درصورتی که تنظیماتی در حافظه NVRAM از قبل ذخیره نشده باشد IOS سعی میکند دیگر حافظه ها مانند (TFTP) که احتمال ذخیره تنظیمات را دارند بررسی کند درنهایت اگه تنظیماتی را پیدا نکرد به حالت یا مد( Setup Mode – Initial Configuration Mode) میرود.

 

مراحل راه اندازی و بوت شدن IOS

مراحل راه اندازی و بوت شدن IOS

 

مطالب مرتبط

ادامه مطلب

تفاوت GLC-LH-SM و GLC-LH-SMD

تفاوت GLC-LH-SM و GLC-LH-SMD

تفاوت GLC-LH-SM و GLC-LH-SMD :محصولی با کاملترین استاندارد در صنعت سیسکو را میتوانیم GLC-LH-SMD معرفی کنیم .یکی از پرکاربرد ترین محصولات شرکت سیسکو ماژول GLC-LH-SMD میباشد . توانایی در استفاده از کابل SM و MM سینگل مد و مولتی مد و سازگاری با استاندارد 1000BASE-LX/LH از مزیت های خوب این محصول است .در صورت استفاده از کابل پچ کورد سینگل مد SM فیبر نوری شما میتوانید داده ها را تا 10 کیلومتر انتقال دهید و در صورت استفاده از کابل مولتی مد MM فیبر نوری تا 550 متر داده ها توانایی انتقال دارند.

کدام را انتخاب کنیم GLC-LH-SM یا GLC-LH-SMD ؟

در میان تعداد زیاد مدل های ماژول سیسکو . گاهی گیج میشویم که کدام مدل را انتخاب کنیم .به این دلیل که تفاوت کد آنها ناچیز است . بعنوان مثال Cisco SFP GLC-LH-SM و . Cisco SFP GLC-LH-SMDاگر نتوانید تفاوت آن ها را متوجه شوید نخواهید توانست ماژول صحیح را برای سوئیچ خود انتخاب کنید.در این مقاله سعی داریم تفاوت آنها را برای شما مشخص کنیم.

ماژول سیسکو Cisco SFP GLC-LH-SM

ماژول Cisco SFP GLC-LH-SM که میتوان آن را در زمان روشن بودن سوئیچ یا روتر و هنگام فعالیت آن بدون نیاز به خاموش کردن دستگاه جدا نمود(hot swappable transceiver) توانایی انتقال یک گیگا بیت داده در ثانیه را دارد و با استاندارد IEEE 802.3 1000BASE-LX/LH منطبق است . توانایی انتقال داده ها تا 10 کیلومتر با استفاده از کابل سینگل مد در طول موج کاری 1310nm را دارند و تا 550 متر با استفاده از کابل مولتی مد برای شبکه های با فاصله کوتاه استفاده میشوند.

سایر ویژگی ها:

Interface: LC duplex

Tx power: -9.5 ~ -3dBm

Receiver Sensitivity < -23dBm

Commercial Temperature Range: 0 to 70°C (32 to 158°F)

DOM Support: Yes

ماژول سیسکو Cisco SFP GLC-LH-SMD

ماژول سیسکو Cisco SFP GLC-LH-SMD که میتوان آن را در زمان روشن بودن سوئیچ یا روتر و هنگام فعالیت آن بدون نیاز به خاموش کردن دستگاه جدا نمود(hot swappable transceiver) توانایی انتقال یک گیگا بیت داده در ثانیه را دارد و با استاندارد IEEE 802.3 1000BASE-LX/LH منطبق است و توانایی کار هم با کابل در سیستم مولتی مد و هم سینگل مد را داراست .

سایر ویژگی ها:

Interface: LC duplex

Tx power: -9.5 ~ -3dBm

Receiver Sensitivity < -23dBm

Commercial Temperature Range: 0 to 70°C (32 to 158°F)

DOM Support: Yes

مشترکات ماژول های GLC-LH-SM وGLC-LH-SMD

ماژول های GLC-LH-SM وGLC-LH-SMD توانایی انتقال یک گیگا بیت داده در ثانیه را در شبکه های اترنت دارد و با استاندارد IEEE 802.3 1000BASE-LX/LH انطباق دارند و توانایی کار هم با کابل در سیستم مولتی مد و هم سینگل مد را دارا هستند.در صورتیکه یک سوئیچ مدل SFP GLC-LH-SM را پشتیبانی کند حتما میتواند مدل SFP GLC-LH-SMD را نیز پشتیبانی کند .لیست سوئیج های که این دو مدل را پشتیبانی میکنند به قرار زیر است : Catalyst Express 500, Catalyst Express 520, Cisco ME 3400, Cisco ME 4900 series, Cisco ME 6500 series, Catalyst 2940 series, Catalyst 2950 series, Catalyst 2960 series, Catalyst 2960 S series, Catalyst 2970 series, Catalyst 3560 series, Catalyst 3560 E series, Catalyst 3560-X series, Catalyst 3750 series, Catalyst 3750-E series, Catalyst 3750-X series, Catalyst 4500series, Catalyst 4900 series, Catalyst 6500 series, cisco IE3010 series.

تفاوت GLC-LH-SM و GLC-LH-SMD

تفاوت بین GLC-LH-SM و GLC-LH-SMD یک حرف “D” میباشد که نشان دهنده قابلیت Digital Optical Monitoring (DOM) میباشد .و تنها تفاوت این دو ماژول در همین قابلیت است در نوع GLC-LH-SM این قابلیت وجود ندارد .DOM یک رابط مانیتورینگ تشخیصی برای ماژول های گیرنده نوری فراهم می کند.DOM نظارت بر قدرت خروجی اپتیکال، قدرت ورودی اپتیکال، درجه حرارت، laser bias current و ولتاژ گیرنده پشتیبانی می کند.هنگامی که DOM فعال می شود، سیستم میزان درجه حرارت و سیگنال ها را برای ماژول در پورت های مشخص نمایش می دهد.پیام های کنسول و پیام های Syslog زمانی ارسال می شوند که شرایط عملیاتی پایین یا بالاتر از آستانه توصیه شده سازنده SFP قرار بگیرند.

کدام را انتخاب کنید، GLC-LH-SM در مقابل GLC-LH-SMD؟

سیسکو SFP GLC-LH-SM و سیسکو SFP GLC-LH-SMD بسیار مشابه و سازگار با یکدیگر هستند. تنها تفاوت این است که دومی دارای عملکرد DOM است. SFP با DOM برای فرستنده و حفاظت از سیستم بهتر است. بنابراین پیشنهاد می شود Cisco SFP GLC-LH-SMD را انتخاب کنید.

ادامه مطلب

سوئیچ های سری MDS سیسکو

سوئیچ‌های جدید سری MDS سیسکو

سوئیچ‌های جدید سری MDS سیسکو :سیسکو با معرفی سوئیچ‌های سری MDS در شبکه و محیط‌های مبتنی بر SAN نشان داد که این حوزه قابلیت توسعه دارد و این شرکت برای توسعه این حوزه در تلاش است. کمپانی سیسکو امروز سوئیچ‌های سری MDS جدید سیسکو 32G MDS FC-NVMe معرفی کرد؛ همچنین این شرکت بروزرسانی جدید برای MDS Diagnostics Suite عرضه کرد و ویژگی های ساده سازی مدیریتی جدید SAN را در DCNM 11.0 ارائه کرده است. ویژگی ها و راه حل های جدید ارائه شده توسط این شرکت برای افزایش عملکرد شبکه ذخیره سازی، پایداری و کاهش هزینه ها ارائه شده اند.

نیاز های ذخیره سازی و ارتباطی بصورت غیرقابل وصفی در حال رشد هستند و این نیاز ها روز به روز شبکه و ویژگی های جدیدی را تقاضا می کنند. اگر شبکه ی ذخیره سازی عملکرد خوبی نداشته باشد و آماده نباشد، داشتن NVMe های بر روی سیستم های قدرتمند نیاز ها را مرتفع نمی سازد. پیشنهاد جدید سیسکو برای کمک به مرتفع سازی این قبیل مشکلات استفاده از این دستگاه های جدید می باشد.

سوئیچ‌های جدید سری MDS سیسکو

کمپانی سیسکو برای سوئیچ های فیزیکی، دو سوئیچ 32 گیگابایتی معرفی کرده است و بزودی به بازار عرضه خواهد کرد(سوئیچ‌های جدید سری MDS سیسکو). این سوئیچ ها 48-Port MDS 9148T و 96-Port MDS 9396T نام دارند. هر دو این سوئیچ ها از FC-NVMe پشتیبانی خواهند کرد و دارای قابلیت auto-zoning یا خودکار سازی منطقه ای هستند که امکان ارائه خدمات اتوماتیک را بصورت سریعتر فراهم می سازد. هر دو این دستگاه ها برای ارائه عملکرد بهتر به کاربران طراحی شده اند و چابکی بیشتری دارند.

96-Port MDS 9396T

96-Port MDS 9396T

48-Port MDS 9148T

48-Port MDS 9148T

دیگر ویژگی های سوئیچ‌های جدید سری MDS سیسکو:

Auto-Zoning:

این قابلیت، هاست ها و دستگاه های جدید ذخیره سازی متصل شده به SAN را بصورت خودکار شناسایی می کند و شما را از پیکربندی منطقه یا zone configuration بی نیاز می کند.

zone configuration:

این قابلیت به ادمین های SAN اجازه می دهد تا همواره بهترین عملکرد آرایه های فلش را با مانیتورینگ کارآمد داشته باشند این قابلیت در شناسایی مشکلات کمک شایانی می کند و می تواند مشکلاتی که بر روی I/O تاثیر می گذارند را مشخص کند.
برای بهتر دیده شدن و عملکرد بهبود یافته، سیسکو MDS Diagnostic Suite را بروزرسانی کرده است. این آپدیت برای مانیتورینگ بهتر و ارائه عملکرد بهبود یافته از ویژگی های جدید Multipath Trace یا اثر Multipath، Link Cable Beacon و Read Diagnostic استفاده می کند.

سیسکو همواره برای کاهش هزینه ها و رفع و ساده سازی پیچیدگی های مدیریت SAN تلاش کرده است و آخرین آپدیت منتشر شده از طرف این شرکت برای( Data Center Network Manager (DCNM یا مدیریت شبکه اطلاعات بهبود های زیر را داشته است:

مدیریت منابع (License Management):

رابط کاربری جدیددراستفاده راحت است ومبتنی برنصب سوئیچ است و باعث کاهش زمان نصب وبروزرسانی سوئیچ های MDS میگردد.

مدیریت دستگاه:

دراین نسخه ویژگی های مدیریتیVSANبصورت کامل بازنگری وطراحی شده است،مدیریت پورتهای جدیدبهبودیافته است ومدیریت دستگاه دررابط کاربری وب عملکردبهتری دارد.

مدیریت توپولوژی یا مکان شناسی:

مدیریت توپولوژی (مکان) در این نسخه با استفاده از ماشین مجازی مدیریت بهبود یافته است.

سوئیچ‌های جدید سری MDS سیسکو

ادامه مطلب

آموزش کار با نرم افزار HyperTerminal

آموزش نرم افزار HyperTerminal

در این مقاله به آموزش نرم افزار HyperTerminal، نحوه استفاده از آن و رفع مشکلات با مودم خواهیم پرداخت. برای آگاهی از نحوه عیب‌یابی و تنظیمات این برنامه با ما همراه باشید.

نرم افزار HyperTerminal این امکان را می‌دهد تا به طور مستقیم با مودم سیستم خود ارتباط برقرار کنید. با استفاده از این ابزار می‌توان مودم را ریست کرد. همچنین قابلیت رفع مشکلات مودم و پیکربندی آن نیز فراهم است. این ویژگی‌ها کمک می‌کنند که از اتصال صحیح بین مودم و کامپیوتر اطمینان حاصل شود.

شروع کار و آموزش نرم افزار HyperTerminal

تنظیم یک اتصال یا Connection جدید: پیش از آن‌که بتوانید از HyperTerminal برای رفع مشکل مودم خود استفاده کنید؛ باید یک اتصال به پورت مودمی که از آن استفاده می‌کنید ایجاد شود. برای این منظور، ابتدا برنامه را اجرا کنید. هنگامی که آن را باز می‌کنید، در صورت عدم وجود اتصال، به صورت خودکار شما را به ایجاد یک اتصال جدید هدایت می‌کند. به هر ترتیب با کلیک بر روی File و سپس New Connection می‌توان اتصال جدید ایجاد کرد.

یک نام و آیکن مشخص کنید و سپس OK را بزنید. در کادر محاوره‌ای Connect To پورت COM مورد نظر را که مودم به آن متصل است، انتخاب کنید. از فهرست کشویی Connect Using به طور معمول COM1 یا COM2 انتخاب می‌شود. پس از آن OK را کلیک کنید.

در برگه انتخاب پورت، سرعت پورت را بر حسب بیت بر ثانیه و منطبق با مودم انتخاب کنید. به طور معمول سعی کنید بالاترین سرعت را برگزینید. سپس پارامترهای ارتباطی را نسبت به مودم خود انتخاب کنید. بیت داده، نوع parity و کنترل جریان سخت‌افزاری را تنظیم کنید. پس از آن‌که بر روی OK کلیک کردید؛ نرم افزار HyperTerminal یک اتصال به پورت باز می‌کند. سپس برای عیب‌یابی آماده خواهد بود.

آموزش نرم افزار HyperTerminal خرید سوئیچ سیسکو سیستم افزار خاورمیانه

آموزش نرم افزار HyperTerminal

استفاده از دستورات AT

دستور AT را برای اطمینان از نحوه صحیح عملکرد مودم و اتصال تایپ کنید و سپس Enter بزنید. اگر تنظیمات درست باشد و مودم به درستی کار کند، پیغام صحیح یا OK بر روی صفحه ظاهر خواهد شد. اگر هنگام تایپ کردن، نوشته‌ای مشاهده نشد؛ از منوی File بر روی Properties کلیک کنید. از تب Settings بر روی ASCII کلیک کرده و Echo Typed Characters Locally را انتخاب کنید.

هنگامی که از ارتباط مودم با کامپیوتر اطمینان حاصل کردید؛ می‌توانید از دستورات AT برای انجام عیب‌یابی یا تغییر تنظیمات پیکربندی استفاده کنید. برای این منظور می‌بایست به راهنمای مودم خود مراجعه کنید.

سایر روش های عیب یابی

آموزش نرم افزار HyperTerminal خرید سوئیچ سیسکو سیستم افزار خاورمیانه

آموزش نرم افزار HyperTerminal

راه‌های دیگری نیز برای تشخیص مشکل در مودم و انجام پیکربندی های خاص وجود دارد. برای انجام آن به کنترل پنل ویندوز رفته و Phone and Modem options را باز کنید. به تب Modems رفته و پس از انتخاب مودم بر روی Properties کلیک کنید. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، از تب Diagnostics می‌توان به log مودم دسترسی داشت و اقدام به عیب‌یابی و رفع مشکلات کرد.
اگر به مقداردهی اولیه برای مودم نیاز دارید به تب Advanced رفته و در قسمت Extra Initialization Commands اقدام به وارد کردن دستورات مورد نظر کنید. این کار باعث می‌شود که ویندوز از این دستورات در تمام session ها برای این مودم استفاده کند.

ادامه مطلب

کابل اترنت و چگونگی کار آنها

کابل اترنت و چگونگی کار آنها

کابل اترنت و چگونگی کار آنها :کابل اترنت یکی از محبوبترین اشکال کابل شبکه مورداستفاده درشبکه های سیمی است.
کابل های اترنت در یک شبکه محلی،دستگاه ها رابه هم متصل میکنندمانند رایانه های شخصی ،روترها و سوئیچ ها.
با توجه به این که این کابل های فیزیکی, محدودیت های خود را دارند, فاصله ای که می توانند گسترش داشته باشند و سیگنال های مناسب حمل کنند و دوام آنها از دلایل  وجود انواع مختلف کابل اترنت است.
برای انجام وظایف خاص در شرایط خاص.

کابل اترنت

تفاوت کابل اترنت و کابل تلفن در چیست؟

در زیر تصاویر دو سر انتهایی کابل های اترنت را مشاهده میکنید.
کابل اترنت شبیه یک کابل تلفن است اما بزرگتر از آن است و دارای سیم های بیشتری است.
هر دو کابل به شکل مشابهی به اشتراک میگذارند.
اما کابل اترنت دارای هشت سیم و سوکت بزرگتر نسب به کابل تلفن که از چهار سیم تشکیل شده است.
کابل اترنت البته به پورت های اترنت وصل میشود، که  بزرگتر از پورت کابل تلفن است.
پورت اترنت در یک کامپیوتر از طریق کارت اترنت در مادربرد قابل دسترسی است.
کابل های اترنت در رنگ های مختلف وجود دارند اما کابل های تلفن معمولا فقط خاکستری است.

تفاوت کابل اترنت و کابل تلفن

انواع کابل اترنت

کابل های اترنت به طورمعمول یک یا چند استاندارد صنعتی از جمله رده 5(CAT5)و رده 6(CAT6)را پشتیبانی میکنند.
کابل متقاطع نوع خاصی از کابل اترنت است که به صورت ویژه برای اتصال دو کامپیوتر به یکدیگر طراحی شده است. در مقابل ، اکثر کابل های اترنت برای اتصال یک کامپیوتر به یک روتر یا سوئیچ طراحی شده اند.
کابل های اترنت به صورت فیزیکی در دو شکل اساسی به نام جامد و رشته ای تولید می شوند.
کابل های اترنت جامد عملکرد کمی بهتری را ارائه  میکنند و به بهبود حفاظت در برابر تداخل الکتریکی کمک میکنند. آنها همچنین بیشتر در شبکه های تجاری ، سیم کشی در داخل دیوارهای اداری ، و یا طبقه آزمایشگاه و مکان های ثابت استفاده می شود.
کابل های اترنت رشته ای کمتر در معرض آسیب های فیزیکی و قطع شدن هستند ، و برای مسافران و یا در شبکه های خانگی مناسب تر هستند.

انواع کابل های اترنت

محدودیت های کابل اترنت

کابل اترنت به تنهایی ، مانند یک سیم برق است، دارای محدودیت حداکثر ظرفیت فاصله است، به این معنی که آنها را میتوان به حدی می توان  استفاده کرد که از دست دادن سیگنال (attenuation نامیده میشود) اتفاق نیفتد.
هر دو سر پایانی کابل برای دریافت سیگنال به سرعت، باید به اندازه کافی نزدیک به یکدیگر باشند. اما به اندازه کافی دور باشند که از تداخل الکتریکی  و ایجاد وقفه جلوگیری شود. با این حال ، این موضوع به تنهایی اندازه یک شبکه را محدود نمی کند زیرا سخت افزارهایی مانند روترها یا هاب ها می توانند برای پیوستن به چندین کابل اترنت با هم در همان شبکه استفاده شوند.
این فاصله بین دو دستگاه قطر شبکه نامیده می شود.

حداکثر طول کابل اترنت

حداکثر طول کابل CAT5 تنها, که قبل از از دست دادن سیگنال (attenuation) رخ می دهد, 100  متر است. CAT6 می تواند تا حدود 230 متر را پشتیبانی کند. به خاطر داشته باشید که کابل های اترنت را می توان طولانی تر استفاده کرد اما ممکن است با از دست دادن سیگنال مواجه شوید ، به خصوص اگر لوازم الکتریکی دیگری در مسیر عبور کابل وجود داشته باشد.
همچنین در نظر بگیرید که یک کابل کوتاه ممکن است دچار انعکاس شوند. با این حال, برخی از کاربران هیچ مشکلی با طول کابل پایین را گزارش نکرده اند حتی با طول  10 سانتیمتر!!!.
چند نوع مختلف از کانکتور RJ-۴۵ وجود دارد. یک نوع ، برای استفاده با کابل های رشته ای طراحی شده است، و به طور کلی با کابل های جامد ناسازگار است.
انواع دیگر کانکتور RJ-۴۵ ممکن است با هردوکابل های رشته ای و جامد کارکنند.

کانکتور RJ-۴۵

جایگزین هایی برای کابل های اترنت برای شبکه های کامپیوتری
فن آوری های بیسیم مانند Wi-Fi و بلوتوث را دربسیاری از شبکه های خانگی و تجاری جایگزین اترنت کرده اند.
ادامه مطلب

بررسی اجمالی سیسکو Silicon One

بررسی اجمالی سیسکو Silicon One

در مقاله امروز به بررسی اجمالی سیسکو Silicon One خواهیم پرداخت. با نخستین معماری یکپارچه سیلیکون برای دنیای وب و ارائه دهندگان خدمات شبکه آشنا شوید.

پیشرفتی فوق‌العاده در تأمین اینترنت نسل بعد

نوآوری ها پس از ۳۵ سال تجربه در ساخت پیچیده‌ترین شبکه‌های جهان با پردازنده سیلیکونی، اکنون بیش از ۹۰ درصد از بار ترافیک IP را به دوش می‌کشد. سیسکو هر فرضیه‌ای را در خصوص این‌که شبکه سیلیکون چگونه می‌تواند عملکرد و کارایی سوئیچینگ را با مقیاس، بافرینگ، قابلیت برنامه‌ریزی و کلاس‌های مسیریابی تحت‌الشعاع خود قرار دهد؛ به چالش می‌کشد.

یک پردازنده

Cisco Silicon One Q100 اولین پردازنده سیلیکون با یک تراشه ASIC در صنعت است که به رکورد ۱۰ ترابیت بر ثانیه می‌رسد.

دو برابر پهنای باند بیشتر

پهنای باند بیشتر شبکه در یک تراشه ASIC نسبت به سایر سیلیکون‌های مسیریاب

 

مسیریابی در مقیاس جهانی

آماده‌سازی برای مقیاس بی‌نهایت گسترده اینترنت

 

۳ برابر کارایی بیشتر

امکان ارسال پکت‌های بیشتر در هر ثانیه نسبت به سایر تراشه‌های قابل برنامه‌ریزی

 

 

بافرینگ عمیق

محافظت بیشتر مقابل از بین رفتن بسته‌ها در لینک‌های متراکم

قابلیت برنامه‌ریزی

امکان برنامه‌نویسی P4 برای ارتقا در آینده

 

 

۲ برابر راندمان بهتر

امکانات مسیریابی، مقیاس و عملکرد بهتر در کارایی سوئیچینگ

 

معماری یکپارچه

امکانات و ویژگی‌های Cisco Silicon One، خدمات و ثبات زیر را ارائه می‌دهد:

بازار اینترنت

  • ارائه دهندگان خدمات
  • ارائه دهندگان خدمات گسترده وب

فرم فاکتور

  • ثابت
  • ماژولار

امکانات

  • پردازنده کارت شبکه
  • روتر ماژولار
  • روتر روی چیپ

Cisco Silicon One نوآوری شبکه را متحول می‌کند

مهندسان شبکه می‌توانند زمان بیشتری را برای نوآوری در شبکه و زمان کمتری را برای راه‌اندازی شبکه صرف کنند. آن‌ها با در اختیار داشتن معماری یکپارچه سیلیکون می‌توانند معماری شبکه را سریع‌تر و ساده‌تر برنامه‌ریزی و مستقر کنند. بدون آن‌که نگران سازگاری سیستم‌های مختلف باشیم. آینده همینجاست.

ادامه مطلب

Cisco SecureX چیست؟

Cisco SecureX چیست؟

امنیت شبکه سازمان خود را با وسیع ترین و یکپارچه ترین پلتفرم، پیاده سازی کنید.

یک پلتفرم ساده و پایدار

با استفاده از سرویس سیسکو SecureX می‌توان زیرساخت‌های موجود در شبکه‌ی خود را به مجموعه ای از امنیت یکپارچه سیسکو متصل کرد. این سرویس برای ایجاد شبکه پایدار و یکپارچه، فعال‌سازی اتوماسیون و تقویت امنیت شبکه در نودها، فضای ابری و اپلیکیشن‌ها کاربرد دارد.

مزایای سیسکو SecureX

با اطمینان خاطر تجارت کنید

نیازهای امنیتی امروز و آینده سازمان خود را با وسیع ترین و یکپارچه ترین پلتفرم امنیتی که هر تهدیدی را در هر نقطه دسترسی پوشش می‌دهد، برآورده کنید.

مانیتورینگ یکپارچه

در جهت کمک برای سرعت بخشیدن به عکس‌العمل‌های تهدید و تحقق در نتایج مورد نظر، می‌توان مانیتورینگ کاملی بین تمام زیر‌ساخت‌های امنیتی از جمله شبکه، نودها، فضای ابری و اپلیکیشن‌ها به دست آورد.

امنیت کارها را خودکار کنید

برای پیشبرد افزایش امنیت و دور ماندن از چشم تهدیدهایی که مدام در حال تغییر هستند؛ بهره‌وری و دقت در نحوه استفاده از منابع موجود را از طریق اتوماسیون افزایش دهید.

همکاری بهتر از همیشه

برای هماهنگ کردن سیاست‌های امنیتی و کسب نتایج بهتر در کارها، زیرساخت شرکت را بین بخش‌های امنیت، بخس IT و بخش شبکه به اشتراک بگذارید. در نتیجه، پروسه امنیت از یک مسدود کننده به یک فعال کننده مبدل خواهد شد.

بررسی کنید که کدام رویکرد برای شما مناسب است. مشتریان در حال حاضر، ارزش را بر بستر امنیت می‌بینند.

پاسخ به تهدیدات را تسریع کنید.

۹۸ درصد از مشتریان متوجه شده‌اند که مانیتورینگ یکپارچه، سریع‌تر روش پاسخ به تهدیدات امنیتی را فراهم می‌کند.

تصمیمات آگاهانه بگیرید

۹۵ درصد از مشتریان سیسکو معتقدند سرویس Cisco SecureX در زیرساخت امنیتی آن‌ها به اقدام بهتر کمک زیادی می‌کند.

شرح وظایف و جریان کار را به اشتراک بگذارید

۹۱ درصد از مشتریان می‌دانند که بستر امنیتی سیسکو به همکاری میان اعضای تیم‌هایشان کمک به سزایی می‌کند.

چرا سیسکو را برای امنیت شرکت خود انتخاب کنید؟

سیسکو بستری را برای تعریف مجدد امنیت ایجاد کرده است و بزرگ‌ترین تیم تحقیقاتی را در مورد تهدیدات امنیتی با کمک Cisco Talos در اختیار دارد. همچنین در گزارش Forrester Zero Trust Wave 2019 به عنوان پیشرو در امور امنیتی معرفی شده است. سیسکو امنیت مؤثرتری را از طریق استانداردهای بالای اینترنتی در بسترهای اوپن سورس فراهم می‌کند. اکوسیستم وسیع سیسکو با بیش از ۱۷۰ شرکت در سراسر جهان در ارتباط است.

امنیت صد درصدی

سیسکو نیازهای امنیتی حال و آینده‌ی هر شرکتی را با ارائه راه‌حل‌هایی که هر قسمت و نقطه دسترسی را پوشش می‌دهد، برطرف می‌کند.

ادامه مطلب

آشنایی با پروتکل RIP

آشنایی با پروتکل RIP

آشنایی با پروتکل RIP :پروتکل Routing Information Protocol یا RIP یکی از قدیمی ترین پروتکل های مسیریابی Distance Vector است که از پارامتر Hop Count به عنوان Metric استفاده می کند.

RIP برای اینکه بتواندازبه وجود آمدن Loopدرفرآیندروتینگ جلوگیری کندمحدودیت تعدادHopهای مجازازمبدابه مقصدرابه عنوان مکانیزم جلوگیری ازLoop قرارداده است.

حداکثرتعدادHopهای مجازدرRIPعدد۱۵است.این محدودیت تعدادHopباعث محدودشدن اندازه شبکه هایی میشودکهRIPازآنها پشتیبانی میکند.

یعنی RIP را نمی توان در شبکه هایی که بیش از ۱۵ عدد Hop یا روتر دارند استفاده کرد.

Hop Count مقدار۱۶به معنی فاصله بینهایت برایRIPدرنظرگرفته میشودبه زبانی دیگریعنیRouteموردنظرازنظرRIPغیرقابل دسترسی درنظرگرفته میشود.

RIP با استفاده ازمکانیزمهای Split Horizon،Route Poisoning و HoldDown ازانتشاراطلاعات Routing اشتباه وپخش شدن چنین اطلاعاتی جلوگیری میکند.

در اصل روترهای RIP درهر۳۰ثانیه یکباراطلاعات خودرابروزرسانی میکنندو Routing Table رادرشبکه منتقل میکنند.

پروتکل RIP

در پیاده سازی های اولیه حجم Routing Table ها اینقدر کم بود که ترافیکی که ناشی از انتقال آن در شبکه به وجود می آمد بسیار ناچیز و کم بود اما با گسترش روز به روز شبکه ها از نظر اندازه و ترافیک کم کم ترافیک مربوط به همین انتقال در هر ۳۰ ثانیه به حجم قابل توجهی می رسید مخصوصا اینکه ترافیک بصورت تصادفی و در وهله های زمانی متفاوت انجام می شد.

شاید به نظر برسد که اگر Routing Table ها در وحله های زمانی مختلف در شبکه منتقل شوند از نظر ترافیکی کارایی بهتری ایجاد می شود اما در عمل اینکار واقعا امکانپذیر نبود.

Sally Floyd و Van Jacobson در سال ۱۹۹۴ اثبات کردند که تصادفی سازی انتقاد اطلاعات با استفاده از مکانیزم Timer در طول زمان باعث یکسان شدن زمان ها یا Synchronize شدن زمان ها می شود.

در بیشتر شبکه های امروزی از RIP به دلیل داشتن Convergence Time بالا در مقایسه با پروتکلهای EIGRP ، OSPF و IS-IS استفاده نمی شود ، در ضمن محدودیت تعداد Hop های قابل استفاده باعث کاهش اندازه شبکه هایی شد که در آن قابل استفاده است.

اما به هر حال پیاده سازی RIP در میان سایر پروتکل های مسیریابی به نسبت بسیار ساده تر است ، RIP بر خلاف سایر پروتکل های مسیریابی دیگر نیازی به هیچ پارامتر خاصی بر روی روتر ندارد.

پروتکل RIP

RIP از User Datagram Protocol یا UDP به عنوان پروتکل انتقال استفاده می کند و یک شماره پورت شناخته شده ( Well Known Port ) به شماره ۵۲۰ را به خود اختصاص داده است.

RIP معمولادرشبکه های کوچک ازقبیل LANیامجموعه ای ازLANهای کوچک که تشکیل یکCampus Area Networkراداده انداستفاده میشود.

برای مثال اگر ازشرکت سیستم افزار خاورمیانه یک مجموعه ستادی در استان تهران داشته باشد که چندین ساختمان در سطح شهر تهران داشته باشد می تواند از RIP برای این شبکه استفاده کند.

از RIP به عنوان یک پروتکل Interior Routing یا مسیریابی داخلی یاد می شود.

RIP توانایی تشخیص تغییرات را برای ارسال در هر بار انتقال routing Table ندارد و به همین دلیل در هر بار اشتراک گذاری Routing Table همه اطلاعات به یکباره منتقل می شود و قابلیت Incremental Update برای اینکار وجود ندارد.

هر روتر همسایه اطلاعات را برای روتر همسایه دیگر ارسال می کند و به همین ترتیب اطلاعات در همه شبکه و روترها پخش می شود تا همه روترهای مجموعه Network Convergence را تشکیل دهد.

انواع نسخه های RIP :

Version 1 :
Version 2
RIPng (RIP next generation) :

ویژگی های RIP version 1 :

یک پروتکل Classful است و از VLSM پشتیبانی نمی کند.
دارای امکان Authentication ( احراز هویت) نیست.
Advertisement ها را به صورت Broadcast ارسال می کند.

ویژگی های RIP version 2 :

در سال ۱۹۹۳ ارائه شد.
یک پروتکل Classless است و از VLSM پشتیبانی می کند.
امکان Authentication ( احراز هویت) را دارد
Advertisement ها را به جای Broadcast به صورت multicast به آدرس ۲۲۴.۰.۰.۹ ارسال می کند.

ویژگی های RIPng :

پشتیبانی از IPv6
از پروتکل UDP با شماره پورت ۵۲۱ استفاده می کند.

ادامه مطلب

PSTN چیست؟

PSTN چیست؟

PSTN چیست؟ تلفن ثابت چقدر هزینه دارد؟ در این بخش بررسی می‌کنیم که نصب و راه‌اندازی PSTN در خانه یا دفتر کار چه مقدار هزینه دارد؟

هزینه برای مشترک خانگی

اگر نیاز به یک اتصال تلفنی PSTN دارید، به طور قطع به یک دستگاه تلفن و یک ارائه دهنده PSTN نیاز خواهید داشت. در کشور ما خطوط ارتباطی تلفن به طور انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است. تا زمان نگارش این مقاله، خرید نقدی یک خط تلفن ثابت حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت.

علاوه بر آن، مالیات، عوارض و حق اشتراک ماهانه نیز به هزینه‌هایتان اضافه می‌شود. البته از راه‌کارهای دیگری نیز مانند سرویس تلفن شرکت شاتل می‌توان استفاده کرد. این سرویس موسوم به شاتل‌تاک بر بستر IP فعالیت می‌کند و برای استفاده از آن نیاز به IP Phone خواهید داشت.

تلفن‌های VoIP مبتنی بر IP قیمت بالاتری نسبت به تلفن‌های ثابت معمولی دارند و برندهای سیسکو و Yealink مرسوم‌تر هستند. در ادامه به بررسی این فناوری می‌پردازیم.

هزینه برای کسب و کار

هنگامی که صحبت از کسب و کار می‌شود همه چیز تغییر می‌کند. اگر قصد راه‌اندازی تلفن PSTN برای شرکت داشته باشید؛ باید یک خط جداگانه برای هر کارمند در نظر بگیرید. به همین دلیل بیشتر کسب و کارها به جای استفاده سیستم‌های تلفن معمولی، تلفن VoIP را ترجیح می‌دهند.

در نظر داشته باشید که برای هر کارمند برای یک دستگاه تلفن جداگانه خریداری شود. همچنین هزینه خرید سوئیچ هم به هزینه‌های بالا اضافه خواهد شد.

راهکار PBX

شبکه تلفن عمومی PSTN سنتی شبکه تلفن ثابت POTS

سازمان‌های بزرگ با بیش از 40 کارمند یا بیشتر به طور عمده از PBX استفاده می‌کنند. در مورد این موضوع در مقاله مفهوم PBX و کاربرد آن به طور کامل شرح داده شده است. این سرویس، شرکت شما را به یک مرکز مخابراتی محلی تبدیل می کند. به این صورت، تمام تلفن‌های موجود در سازمان، به هم متصل هستند و می‌توان از طیف وسیعی از خدمات تلفنی از جمله انتقال تماس، کنفرانس تلفنی، پاسخگوی خودکار، صندوق پست صوتی، انتظار تماس و غیره بهره برد.

PBX به مخابرات منطقه متصل است. این سیستم، تماس‌های خارج از شرکت را مرکز مخابراتی هدایت می‌کند. در حالی که همه تماس‌های داخلی توسط PBX انجام می‌شود.

یک PBX ترکیبی از نرم‌افزار و سخت‌افزار است. این سیستم شامل هاب، سوئیچ، آداپتورهای تلفن، روتر و چندین دستگاه تلفن می‌شود. می‌توان گفت به مانند ایجاد یک مرکز مخابراتی کوچک خواهد بود. بسیاری از شرکت‌ها از سیستم‌های تلفن PBX برای مدیریت تماس استفاده می‌کنند. راه‌اندازی این سیستم چندان پیچیده نیست؛ اما نصب و مدیریت آن پرهزینه است.

جایگزین برای PSTN

تلفن‌های قدیمی ویژگی‌های بسیار خوبی دارند. اما وقتی وارد کسب و کار شوند؛ متوجه می‌شویم که چندان کاربردی نیستند. انتخاب و اجرای این سیستم در بلندمدت هزینه زیادی دارد. فراموش نکنید که تمام این سرویس‌ها بر روی یک تکنولوژی قدیمی اجرا می‌شوند.

فناوری سوئیچینگ مخابرات در قرن گذشته تغییری نکرده است. این نقص موجب شده است تا سرویس تلفن جدیدی به نام VoIP شناخته شود که نقش مهمی را در صنعت تلفن بازی خواهد کرد.

پروتکل Voice over Internet Protocol (VoIP) به عنوان بهترین جایگزین برای سیستم PSTN یا تلفن ثابت سنتی شناخته می‌شود. استفاده از این سیستم نه تنها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود؛ بلکه مزایای دیگری نیز دارد که هم کسب و کارها و هم مصرف کننده از آن استقبال می‌کند.

VoIP به معنی انتقال اطلاعات صوتی و سایر داده‌ها از طریق شبکه اینترنت است. تلفن VoIP شما به یک خط DSL یا مودم کابلی متصل می‌شود و تلفن شما را به اینترنت متصل می‌کند.

VoIP چیست؟

انتقال صدا از طریق IP، ویپ یا IP فون یا تلفن اینترنتی همه یک معنی دارند. صدای شما از طریق اینترنت انتقال می‌یابد. سیگنال صوتی به یک سیگنال دیجیتال تبدیل می‌شود و پس از آن از طریق اینترنت به مقصد می‌رسد.

برخلاف PSTN، سیستم VoIP از اینترنت استفاده می‌کند که در آن مجبور نخواهید بود از کابل تلفن استفاده کنید. در تماس ویپ به ویپ، به هیچ مرکز مخابراتی احتیاج نیست. با این حال اگر یک شماره PSTN یا تلفن ثابت را از VoIP خود شماره‌گیری کنید، تماس شما از طریق مخابرات منتقل خواهد شد.

یک شبکه تلفن VoIP چگونه کار می‌کند و چه تفاوتی با خطوط سنتی دارد؟

همان‌گونه که پیش از این توضیح داده شد، PSTN از سوئیچینگ مداری برای برقراری تماس بهره می‌برند. سیستم‌های تلفن VoIP از سوئیچینگ بسته استفاده می‌کنند. این نوع سوئیچینگ کارآمدتر از سوئیچینگ مداری است. در طول مدت تماس، اتصال ثابت برقرار نمی‌شود. به علاوه، VoIP از خطوط اختصاصی استفاده نمی‌کند. بسته‌های داده برای انتقال از روترها و اینترنت استفاده می‌کنند. هر بسته داده از خلوت‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر حرکت می‌کند.

هنگامی که یک شماره از تلفن VoIP شماره‌گیری می‌شود؛ سیگنال صوتی به وسیله آی پی فون به داده‌های دیجیتال تبدیل می‌شود. داده دیجیتال به روتر ارسال شده و روتر بسته را به نزدیک‌ترین روتر ارسال می‌کند. به این ترتیب اتصال برقرار می‌شود.

از آن‌جا که این روش بسیار کارآمد و مقرون به صرفه است، VoIP به طور گسترده در شرکت‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. حدود 31 درصد از شرکت‌های جهان از سیستم تلفن VoIP استفاده می‌کنند. چرا که فناوری، هزینه‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

ادامه مطلب